Hickory Goffers

of Helsingborg

Syfte

HGH ska verka för att golfens själ och traditioner bevaras och förs vidare. Genom kontakter med golfare och organisationer med liknande värderingar uppmuntras medlemmarna att fördjupa sig golfens och hickoryspelets historia. Exempel på sådana organisationer är äldre golfklubbar här hemma och utomlands, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och British Golf Collectors´ Society.

Verksamhet

(Att skriva - veckotävlingara på Viken, utflykter och fester, de större arrangemangen)

Medlemsförmåner

HGH arrangerar varje tisdag och lördag en tävling för medlemmarna på hemmabanan, vanligtvis med 6 – 12 deltagare. Därutöver arrangeras en rad tävlingar inkl klubbmatcher mot andra hickorysällskap, samt större evenemang av typen SM i match osv. Sällskapet deltar också med lag i Skånes foursomeliga mm. Under året brukar golfutflykter arrangeras t ex till Eremitaget och Fanö i Danmark. I samband med större tävlingar brukar middagar och fester arrangeras.

Hur man blir medlem

HGH är et slutet sällskap och man kan endast bli medlem efter inbjudan. Med tanke på att det handlar om spel med klubbor som tillverkats före 1935 skall nämnas att HGH har både manliga och kvinnliga medlemmar.

Årsavgift: Årsavgiften är f.n. 400:-

Kontakt: Se under ”styrelse