Hickory Goffers

of Helsingborg

HGH, Hickory Goffers of Helsingborg bildades 2007 för att samla historieintresserade golfare kring spelet med hickoryklubbor som tillverkats före 1935. I centrum finns samvaron med likasinnade på och utanför banan, som i de flesta fall handlar om den snart 100 år gamla linksbanan i Viken. HGH har för närvarande nästan 60 medlemmar, merparten av dessa är också medlemmar i Helsingborgs GK. 

Nyheter